Tractor Germany

Rolnictwo i przemysł w Niemczech

Niemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji przemysłowej. Kraj jest zasobny w surowce mineralne : węgiel kamienny i brunatny. Wydobywa się je w Zagłębiu Ruhry, Saary, w dolinach Saskich i Łużyckich. Wydobywa […]

Read More →
Chicken Hen Poultry Bird Animal  - furbymama / Pixabay

Sytuacja na rynku drobiu w UE

Produkcja drobiu w Unii Europejskiej nadal pozostaje pod wpływem konsekwencji związanych z epidemią ptasiej grypy. W pierwszej połowie 2003 roku produkcja mięsa drobiu była niższa o 9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i […]

Read More →