house money euro calculator 366927

Finansowanie rolnictwa w UE

Wydatki UE na rolnictwo są ponoszone z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Reformy WPR w ramach Agendy 2000 zwiększyły przejrzystość w finansowaniu WPR jak również ustabilizowały całość wydatków na WPR oraz pozwoliły na […]

Read More →
barley field wheat agriculture plow 1684052

Przyszłość rolnictwa w UE

Aktualne finansowe ramy WPR określa „Agenda 2000”. W przyszłości kształt tej polityki ulegnie zmianie. W czerwcu 2003 uzgodniono dalsze zasadnicze reformy podjęte w wyniku przeglądu średniookresowego efektów Agendy 2000. Pokazują one całkowitą zmianę sposobu wspierania […]

Read More →
Tractor Germany

Rolnictwo i przemysł w Niemczech

Niemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji przemysłowej. Kraj jest zasobny w surowce mineralne : węgiel kamienny i brunatny. Wydobywa się je w Zagłębiu Ruhry, Saary, w dolinach Saskich i Łużyckich. Wydobywa […]

Read More →
Chicken Hen Poultry Bird Animal  - furbymama / Pixabay

Sytuacja na rynku drobiu w UE

Produkcja drobiu w Unii Europejskiej nadal pozostaje pod wpływem konsekwencji związanych z epidemią ptasiej grypy. W pierwszej połowie 2003 roku produkcja mięsa drobiu była niższa o 9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i […]

Read More →
Waldsterben Reafforestation  - Boke9a / Pixabay

Narzędzia rozwoju wsi

Polityka rozwoju wsi w ramach Agendy 2000 (obowiązuje do 2006 roku) oferuje całe „menu” narzędzi. Państwa Członkowskie wybierają spośród nich te, które najlepiej pasują do potrzeb ich obszarów wiejskich. Są one zawarte w narodowych lub […]

Read More →
Money Seem Currency Euro Finance  - justmarius_de / Pixabay

Pomoc dla rolników

Pomimo przeniesienia punktu ciężkości WPR na płatności bezpośrednie dla rolników i wsparcie rozwoju wsi, głównym celem rolnictwa pozostaje produkcja żywności, a to oznacza, że narzędzia zarządzania rynkiem będą w dalszym ciągu odgrywały ważną rolę sieci […]

Read More →
Rice Field Lake Inle Burma  - MarlyneArt / Pixabay

Krótka historia WPR

WPR powstała we wczesnych latach sześćdziesiątych XX w. w oparciu o postanowienia Traktatu Rzymskiego. Kładła nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez wzrost produkcji w gospodarstwach rolnych, przy stosunkowo niskich cenach produktów rolnych. WPR oferowała subsydia […]

Read More →
Graffiti Mural Ladder Star  - andrewslockwood50 / Pixabay

Podstawowe zasady rządzące polityką rolną

Skąd wzięła się WPR? Terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w przeważającej części zajmują obszary wiejskie. Zróżnicowany charakter tych obszarów wynika ze środowiska naturalnego kształtowanego przez zaludnienie i działalność człowieka. Głównymi działalnościami na obszarach wiejskich były: […]

Read More →
Schlick  Cows Meadow Browser  - Elsemargriet / Pixabay

Agenda 2000

Dokument – Agenda 2000 wychodzi naprzeciw wyzwaniu jakim było kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej. Uwzględnia w swych propozycjach kraje które kandydowały do Unii Europejskiej w tym Polskę. W dokumencie przewidziano zwiększenie pomocy finansowej dla ówczesnych krajów […]

Read More →