Fot:Bogna Wiltowska

Organizacja rynku drobiu

Obejmuje ona następujące grupy produktów: żywy drób, mięso i jadalne podroby świeże, schłodzone, mrożone, solone lub w solance, suszone, wędzone, tłuszcz drobiowy niewytopiony, świeży, schłodzony, […]

house money euro calculator 366927

Finansowanie rolnictwa w UE

Wydatki UE na rolnictwo są ponoszone z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Reformy WPR w ramach Agendy 2000 zwiększyły przejrzystość w finansowaniu WPR […]

barley field wheat agriculture plow 1684052

Przyszłość rolnictwa w UE

Aktualne finansowe ramy WPR określa „Agenda 2000”. W przyszłości kształt tej polityki ulegnie zmianie. W czerwcu 2003 uzgodniono dalsze zasadnicze reformy podjęte w wyniku przeglądu […]

Tractor Germany

Rolnictwo i przemysł w Niemczech

Niemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji przemysłowej. Kraj jest zasobny w surowce mineralne : węgiel kamienny i brunatny. Wydobywa się je […]

Chicken Hen Poultry Bird Animal  - furbymama / Pixabay

Sytuacja na rynku drobiu w UE

Produkcja drobiu w Unii Europejskiej nadal pozostaje pod wpływem konsekwencji związanych z epidemią ptasiej grypy. W pierwszej połowie 2003 roku produkcja mięsa drobiu była niższa […]