house money euro calculator 366927

Finansowanie rolnictwa w UE

Wydatki UE na rolnictwo są ponoszone z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR). Reformy WPR w ramach Agendy 2000 zwiększyły przejrzystość w finansowaniu WPR jak również ustabilizowały całość wydatków na WPR oraz pozwoliły na […]

Read More →
barley field wheat agriculture plow 1684052

Przyszłość rolnictwa w UE

Aktualne finansowe ramy WPR określa „Agenda 2000”. W przyszłości kształt tej polityki ulegnie zmianie. W czerwcu 2003 uzgodniono dalsze zasadnicze reformy podjęte w wyniku przeglądu średniookresowego efektów Agendy 2000. Pokazują one całkowitą zmianę sposobu wspierania […]

Read More →
Tractor Germany

Rolnictwo i przemysł w Niemczech

Niemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji przemysłowej. Kraj jest zasobny w surowce mineralne : węgiel kamienny i brunatny. Wydobywa się je w Zagłębiu Ruhry, Saary, w dolinach Saskich i Łużyckich. Wydobywa […]

Read More →
Chicken Hen Poultry Bird Animal  - furbymama / Pixabay

Sytuacja na rynku drobiu w UE

Produkcja drobiu w Unii Europejskiej nadal pozostaje pod wpływem konsekwencji związanych z epidemią ptasiej grypy. W pierwszej połowie 2003 roku produkcja mięsa drobiu była niższa o 9% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku i […]

Read More →