Tractor GermanyNiemcy zajmują pierwsze miejsce w Europie pod względem wielkości produkcji przemysłowej. Kraj jest zasobny w surowce mineralne : węgiel kamienny i brunatny. Wydobywa się je w Zagłębiu Ruhry, Saary, w dolinach Saskich i Łużyckich. Wydobywa się tu również ropę naftową i gaz ziemny. Mowa tu o dolnej Saksonii. Wydobywa się także rudy cynku i ołowiu. Mowa tu o Rudawach , Górach harcu, Górach Łupkowych.

Kolejne wydobywane tu na szeroką skalę surowce to sól kamienna i potasowa. Wydobywa się je w rejonie Hanoweru, okolicach rzeki Wery i Gór Harcu. Główny region przemysłowy ciągnie się od Zagłębia Ruhry ( Nadreński Okręg Przemysłowy) po Kolonię. Inne ważne ośrodki w zachodnich landach to Hanower , Salzgitter, Frankfurt, Stuttgart i Monachium.
Bawaria słynie nie tylko z światowej klasy sportowców. W Bawarii znajduje się elektrownia atomowa . We wschodniej części kraju przemysł koncentruje się w Zagłębiu Saskim i Łużyckim, w rejonie Berlina i samej stolicy, w Lipsku, Dreźnie , Magdeburgu i Halle.

Ponad 1/3 powierzchni Niemiec zajęta jest pod uprawę- głównie zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych, roślin pastewnych oraz chmielu. Z chmielu oczywiście jest wyrabiany największy chyba przysmak, jeśli tak to można nazwać niemieckich obywateli- czyli znane nam wszystkim jako napój alkoholowy o ciekawych właściwościach – piwo. Z chmielu rocznie produkuje się ponad 5 tysięcy gatunków piwa. W dolinach Renu i Mozeli uprawia się winorośl. Rolnictwo dostarcza zaledwie 1,2% dochodu narodowego, co wcale nie oznacza, że jest słabo rozwinięte. Jego udział w dochodzie narodowym jest pawie równy z udziałem w dochodzie w takich na przykład Czechach. Plony są dwa razy większe niż w Polsce, a więc nie można tutaj mówić o słabo rozwiniętym rolnictwie.

Podobnie jest z hodowlą bydła i trzody chlewnej – liczba zwierząt na 100 hektarów użytków rolnych należy również do największych na świecie. Krowa w gospodarstwie niemieckim dostarcza o połowę więcej mleka niż w Polsce. To mówi chyba samo za siebie, bo przecież w Polsce uprawa i ogólnie rolnictwo jest również popularne.