Money Seem Currency Euro Finance  - justmarius_de / Pixabay

Pomoc dla rolników

Pomimo przeniesienia punktu ciężkości WPR na płatności bezpośrednie dla rolników i wsparcie rozwoju wsi, głównym celem rolnictwa pozostaje produkcja żywności, a to oznacza, że narzędzia zarządzania rynkiem będą w dalszym ciągu odgrywały ważną rolę sieci […]

Read More →
Rice Field Lake Inle Burma  - MarlyneArt / Pixabay

Krótka historia WPR

WPR powstała we wczesnych latach sześćdziesiątych XX w. w oparciu o postanowienia Traktatu Rzymskiego. Kładła nacisk na zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez wzrost produkcji w gospodarstwach rolnych, przy stosunkowo niskich cenach produktów rolnych. WPR oferowała subsydia […]

Read More →