Waldsterben Reafforestation  - Boke9a / Pixabay

Narzędzia rozwoju wsi

Polityka rozwoju wsi w ramach Agendy 2000 (obowiązuje do 2006 roku) oferuje całe „menu” narzędzi. Państwa Członkowskie wybierają spośród nich te, które najlepiej pasują do potrzeb ich obszarów wiejskich. Są one zawarte w narodowych lub […]

Read More →
Graffiti Mural Ladder Star  - andrewslockwood50 / Pixabay

Podstawowe zasady rządzące polityką rolną

Skąd wzięła się WPR? Terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w przeważającej części zajmują obszary wiejskie. Zróżnicowany charakter tych obszarów wynika ze środowiska naturalnego kształtowanego przez zaludnienie i działalność człowieka. Głównymi działalnościami na obszarach wiejskich były: […]

Read More →
Schlick  Cows Meadow Browser  - Elsemargriet / Pixabay

Agenda 2000

Dokument – Agenda 2000 wychodzi naprzeciw wyzwaniu jakim było kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej. Uwzględnia w swych propozycjach kraje które kandydowały do Unii Europejskiej w tym Polskę. W dokumencie przewidziano zwiększenie pomocy finansowej dla ówczesnych krajów […]

Read More →
polityka rolna

Cel i zakres wspólnej polityki rolnej UE

Mówiąc o Wspólnej Polityce Rolnej musimy się cofnąć do końca lat pięćdziesiątych, kiedy to 25 marca 1957 roku zostały podpisane Traktaty Rzymskie, tworzące Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Jednym z […]

Read More →