Waldsterben Reafforestation  - Boke9a / Pixabay

Narzędzia rozwoju wsi

Polityka rozwoju wsi w ramach Agendy 2000 (obowiązuje do 2006 roku) oferuje całe „menu” narzędzi. Państwa Członkowskie wybierają spośród nich te, które najlepiej pasują do […]

Schlick  Cows Meadow Browser  - Elsemargriet / Pixabay

Agenda 2000

Dokument – Agenda 2000 wychodzi naprzeciw wyzwaniu jakim było kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej. Uwzględnia w swych propozycjach kraje które kandydowały do Unii Europejskiej w tym […]