Schlick  Cows Meadow Browser  - Elsemargriet / Pixabay

Agenda 2000

Dokument – Agenda 2000 wychodzi naprzeciw wyzwaniu jakim było kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej. Uwzględnia w swych propozycjach kraje które kandydowały do Unii Europejskiej w tym […]